Cesta sv. Melichara Grodeckého

Cesta sv. Melichara

Cesta sv. Melichara Grodeckého zahrnuje 11 míst ležících v Polsku, v České republice, v Rakousku a na Slovensku. Lokality jsou spojeny s životem mučedníka, s místy, kde jsou uloženy jeho relikvie nebo s místy, která zvláštním způsobem kultivují jeho památku. Některá z těchto míst jsou mezi cestovateli známá (např. Praha, Vídeň, Cieszyn). Ale na trase nalezneme rovněž místa dosud turisticky neznámá, což neznamená, že jsou méně atraktivní pro návštěvy (např. Grodziec, Jindřichův Hradec nebo Humenné). Zastávky na stezce jsou rozmístěny z hlediska logistiky (nejsou seřazeny dle chronologie života svatého). Stezka je dlouhá více než 1600 km. Část objektů spjatých se sv. Melicharem dnes již neexistuje. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto o tom, že se do průvodce zahrnou objekty zprostředkovaně související s postavou mučedníka.