Saint Melchior Grodziecki Trail

Szlak św. Melchiora Grodzieckiego obejmuje 11 miejscowości położonych w Polsce, Czechach, Austrii i na Słowacji, związanych z biografią męczennika, stanowiących miejsca spoczynku jego relikwii lub w szczególny sposób zasłużonych dla kultywowania pamięci o nim. Niektóre z nich są od dawna doceniane przez podróżujących (np. Praga, Wiedeń, Cieszyn). Jednak na trasie znalazły się również miejscowości jeszcze nieodkryte dla turystyki, a nie mniej urokliwe i warte odwiedzenia (np. Grodziec, Jindřichův Hradec czy Humenné). O kolejności rozmieszczenia kolejnych punktów na trasie zadecydowały względy logistyczne (nie są więc one uporządkowane np. wg chronologii życia świętego). Szlak liczy w sumie ponad 1600 km. Część obiektów związanych ze św. Melchiorem już dzisiaj nie istnieje, w związku z czym zdecydowano się na włączenie do przewodnika zabytków pośrednio związanych z postacią męczennika.