Cesta sv. Melichara Grodeckého

Cesta sv. Melichara

Cesta sv. Melichara Grodeckého zahrnuje 11 míst ležících v Polsku, v České republice, v Rakousku a na Slovensku. Lokality jsou spojeny s životem mučedníka, s místy, kde jsou uloženy jeho relikvie nebo s místy, která zvláštním způsobem kultivují jeho památku. Některá z těchto míst jsou mezi cestovateli známá (např. Praha, Vídeň, Cieszyn). Ale na trase nalezneme rovněž místa dosud turisticky neznámá, což neznamená, že jsou méně atraktivní pro návštěvy (např. Grodziec, Jindřichův Hradec nebo Humenné). Zastávky na stezce jsou rozmístěny z hlediska logistiky (nejsou seřazeny dle chronologie života svatého). Stezka je dlouhá více než 1600 km. Část objektů spjatých se sv. Melicharem dnes již neexistuje. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto o tom, že se do průvodce zahrnou objekty zprostředkovaně související s postavou mučedníka.

Lázeňská stezka

Szlak Uzdrowiskowy

Turistický produkt „Lázeňská stezka” se zaměřuje na poznávání autem míst, jenž se nacházejí na území Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, a která plnila v minulosti nebo plní nadále lázeňské funkce. Jsou v něm zahrnuty vlastivědné, rekreační, jak rovněž i zdravotní hodnoty. Produkt má charakter dvoudenního přeshraničního automobilového výletu.

Pokračovat ve čtení „Lázeňská stezka“

Po stopách městských památek

Szlak Starówek

Turistický produkt „Po stopách městských památek“ se zaměřuje na poznávání autem míst, jenž se nacházejí na území Těšínského Slezska, a která do dnešních časů zachovala své památkové urbanistické uspořádání. Produkt má charakter dvoudenního přeshraničního automobilového výletu a zahrnuje v sobě vlastivědné, edukační a kulturní hodnoty míst, která se nacházejí v různých částech regionu.

Pokračovat ve čtení „Po stopách městských památek“

Myslivecká stezka

Szlak Myślistwa

Turistický produkt „Myslivecká stezka” navazuje na koncepci stejnojmenné stezky, která vede Euroregionem Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko a také přes Pszczyńské území. Tento produkt se zaměřuje na cykloturistické prohlídky nejzajímavějších míst, jenž mají přírodní a krajinné hodnoty. Tato místa se nacházejí na území obcí: Strumień a Chybie – v regionu tzv. Žabího kraje. Produkt má charakter jednodenního cyklistického výletu s lehkou stupnicí obtížnosti.

Pokračovat ve čtení „Myslivecká stezka“

Cyklistická trasa nad Vislou

Szlak Zamków nad Piotrówką

Turistický produkt „Cyklistická trasa nad Vislou“ navazuje na již existující a na tomto území vyznačené stejnojmenné okružní cyklistické trasy (více informací na: www.silesia-region.pl). Zaměřuje se na poznávání nejzajímavějších míst Wisły, Ustronia, Skoczowa, Ochab Wielkich a Drogomyśla, která leží nad nejdelší polskou řekou nebo v její bezprostřední blízkosti. V produktu jsou zahrnuty rekreační a vlastivědné hodnoty. Má charakter lehkého dvoudenního cykloturistického výletu.

Pokračovat ve čtení „Cyklistická trasa nad Vislou“

Knížecí cesta – Via Ducalis

Droga Książęca - Via Ducalis

Turistický produkt „Knížecí cesta – Via Ducalis” navazuje na již existující trasy, jejichž autorem a propagátorem je pan Mariusz Makowski (více informací: Knížecí cesta – Via Ducalis. Zámky, paláce, kostely a muzea na Těšínském Slezsku, Vyd. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Cieszyn 2005). Zaměřuje se na poznávání vybraných míst na území Těšínského Slezska autem. Míst, ve kterých se do dnešních časů zachovaly výjimečně krásné kulturní památky a jsou patrné stopy vlády dynastie Piastovců a Habsburků. Produkt má charakter jednodenního přeshraničního automobilového výletu a zahrnuje v sobě vlastivědné, edukační a kulturní hodnoty.

Pokračovat ve čtení „Knížecí cesta – Via Ducalis“

Po stopách těšínského kroje

Śladami Stroju Cieszyńskiego

Turistický produkt „Po stopách těšínského kroje” navazuje na již existující a na tomto území vyznačené stejnojmenné okružní cyklistické trasy (více informací na: www.goleszow.pl.). Zaměřuje se na poznávání nejzajímavějších míst na území Goleszowa autem. Jsou v něm rovněž zahrnuty vlastivědné hodnoty, jenž souvisejí především s dodnes přetrvávajícím místním folklórem a krásnou přírodou. Tento produkt je rozdělen na dva jednodenní výlety autem (dvě varianty), každý z nich má svůj vlastní program.

Pokračovat ve čtení „Po stopách těšínského kroje“

Po stopách tradičního řemesla

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła

Turistický produkt „Po stopách tradičního řemesla” navazuje na částečně vyznačené stejnojmenné trasy (více informací na: www.tradycyjniepiekne.pl). Zaměřuje se na poznávání vybraných míst na Těšínském Slezsku autem, kde domácí tvůrci stejně jako dřív tvoří neobyčejné předměty tradičními technikami. Produkt je rozdělen na dva jednodenní automobilové výlety (dvě varianty), z nichž první má přeshraniční charakter.

Pokračovat ve čtení „Po stopách tradičního řemesla“

Krakov – Morava – Vídeň Greenways

Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways

Turistický produkt „Krakov – Morava – Vídeň Greenways” navazuje do již existující a vyznačené stezky přírodního a kulturního dědictví o stejném názvu (více informací na www.greenways.pl; www.kmw.greenways.info). Zaměřuje se na cyklistické prohlídky nejzajímavějších míst, která v sobě zahrnuje nížinný i horský úsek již vzpomenuté stezky. Produkt v sobě slučuje vlastivědné, přírodní a rekreační hodnoty. Má charakter přeshraničního dvoudenního cyklistického výletu se střední stupnicí obtížnosti. 

Pokračovat ve čtení „Krakov – Morava – Vídeň Greenways“

Po stopách Olzy

Szlak Olzy

Turistický produkt „Po stopách Olzy“ navazuje do koncepce příhraniční polsko – české turistické stezky o stejném názvu. Zaměřuje se na cyklistické prohlídky nejzajímavějších míst, která se nacházejí v Cieszynie, Českém Těšíně, Chotěbuzi, Albrechticích, Karviné, Doubravě, Dětmarovicích a Dolní Lutyni a jsou situovány nad symbolickou regionální řekou. Produkt v sobě zahrnuje rekreační a vlastivědné hodnoty. Má charakter přeshraničního dvoudenního cyklistického výletu s lehkou stupnicí obtížnosti.

Pokračovat ve čtení „Po stopách Olzy“