Knížecí cesta – Via Ducalis

Turistický produkt „Knížecí cesta – Via Ducalis” navazuje na již existující trasy, jejichž autorem a propagátorem je pan Mariusz Makowski (více informací: Knížecí cesta – Via Ducalis. Zámky, paláce, kostely a muzea na Těšínském Slezsku, Vyd. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Cieszyn 2005). Zaměřuje se na poznávání vybraných míst na území Těšínského Slezska autem. Míst, ve kterých se do dnešních časů zachovaly výjimečně krásné kulturní památky a jsou patrné stopy vlády dynastie Piastovců a Habsburků. Produkt má charakter jednodenního přeshraničního automobilového výletu a zahrnuje v sobě vlastivědné, edukační a kulturní hodnoty.

Program: 

  • Bielowicko: římskokatolický kostel sv. Vavřince z počátku XVIII. století (33)
  • Grodziec Śląski: zámek Grodeckich z II. poloviny XVI. století
  • Górki Wielkie: Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej 
  • Zamarski: římskokatolický kostel sv. Rocha z I. poloviny XVIII. století 
  • Cieszyn: Zámecký vrch, románská rotunda (kaple sv. Mikuláše a Václava) (34) z XI. století, věž Poslední obrany ze XIII. století, Piastovská věž ze XIV. století, Lovecký zámeček Habsburků z I. poloviny XIX. století, římskokatolický kostel Svaté Trojice z konce XVI. století, římskokatolický kostel sv. Kříže z počátku XVIII. století, římskokatolický kostel sv. Marie Magdalény ze XIII. století, evangelicko – augsburský Ježíšův kostel z I. poloviny XVIII. století, náměstí s radnicí z I. poloviny XIX. století, zámek hrabat Larischů – Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Muzeum Těšínského Slezska), zámeček v Błogocicach z I. poloviny XVI. století 
  • Havířov: statek hrabat Arco z XVIII. století (35)
  • Šenov: římskokatolický kostel Boží Prozřetelnosti z II. poloviny XVIII. století
  • Hnojník: zámek baronů Beess z XV. století
  • Guty: římskokatolický kostel Božího těla ze XVI. století (36)