O nás

Euroregion je dohoda podepsaná mezi polskou a českou stranou

Euroregion to umowa podpisana pomiędzy stroną polską i czeską

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska je zájmovým sdružením právnických osob. Sdružení je dobrovolným sdružením, programově a účelově zaměřeným zejména na územní spolupráci národní i spolupráci přesahující státní hranici s obdobnými právnickými osobami přihraničních regionů Polské republiky a Slovenské republiky a dalších zemí EU.

Členy Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska jsou: 

A) svazky obcí a sdružení: Svazek měst a obcí okresu Karviná, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Sdružení obcí Jablunkovska,

B) obce s řádným členstvím: Bystřice, Český Těšín,  Dolní Lomná, Horní Suchá, Hrčava, Chotěbuz, Petrovice u Karviné, Písek, Třanovice, Vendryně, Nýdek.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” jest dobrowolnym porozumieniem gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, działających na rzecz rozwoju obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Członkami Stowarzyszenie są Gminy Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (powiat grodzki), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński (powiat ziemski).

Podstawowym celem SRiWR „Olza” jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Cele te są spójne z celami Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešinské Slezsko, dzięki któremu SRiWR „Olza” realizuje swoją misję, jaką jest ponadlokalna współpraca z partnerem czeskim.