Szlak Zamków nad Piotrówką

Szlak Zamków nad Piotrówką

Produkt turystyczny „Szlak Zamków nad Piotrówką” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej częściowo pieszo – rowerowej, polsko – czeskiej ścieżki dziedzictwa kulturowego o tej samej nazwie. Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc na terenie gmin: Hażlach, Zerzydowice, Petrovice u Karviné oraz Godów, łącząc w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych miejscowości, znajdujących się w znacznej części w dolinie rzeki Piotrówki. Produkt ma charakter jednodniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o bardzo łatwej skali trudności.

Czytaj dalej „Szlak Zamków nad Piotrówką”

Szlak Olzy

Szlak Olzy

Produkt turystyczny „Szlak Olzy” nawiązuje do koncepcji przygranicznej polsko – czeskiej trasy turystycznej o tej samej nazwie. Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc znajdujących się w Cieszynie, Českém Těšíně, Chotěbuzi Albrechticích, Karviné, Doubravě, Dětmarovicích i Dolní Lutyni, położonych nad symboliczną dla regionu rzeką. Produkt łączący w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych, ma charakter dwudniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o małej skali trudności. 

Czytaj dalej „Szlak Olzy”

Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways

Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways

Produkt turystyczny „Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways” nawiązuje do istniejącego i oznakowanego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego o tej samej nazwie (więcej informacji: www.greenways.pl; www.kmw.greenways.info). Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc objętych przebiegiem fragmentu pętli nizinnej oraz górskiej wspomnianego szlaku. Produkt łączący w sobie wiele walorów krajoznawczych, przyrodniczych i rekreacyjnych, ma charakter dwudniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o średniej skali trudności. 

Czytaj dalej „Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways”

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła

Produkt turystyczny „Szlak Tradycyjnego Rzemiosła” nawiązuje do częściowo oznakowanego w terenie szlaku o tej samej nazwie (więcej informacji: www.tradycyjniepiekne.pl). Uwzględnia on poznawanie samochodem wybranych miejsc na Śląsku Cieszyńskim, gdzie rodzimi twórcy nadal wykonują niezwykłe przedmioty tradycyjnymi technikami. Produkt został podzielony na dwie jednodniowe wycieczki samochodowe (dwa warianty), z których pierwsza ma charakter transgraniczny.

Czytaj dalej „Szlak Tradycyjnego Rzemiosła”

Śladami Stroju Cieszyńskiego

Śladami Stroju Cieszyńskiego

Produkt turystyczny „Śladami Stroju Cieszyńskiego” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej Okrężnej Trasy Rowerowej o tej samej nazwie (więcej informacji: www.goleszow.pl.). Uwzględnia on poznawanie samochodem najciekawszych miejsc na terenie gminy Goleszów, łącząc w sobie wiele walorów krajoznawczych, związanych głównie z zachowanym do dziś lokalnym folklorem i piękną przyrodą. Produkt został podzielony na dwie jednodniowe wycieczki samochodowe (dwa warianty), z których każda charakteryzuje się innym programem.

Czytaj dalej „Śladami Stroju Cieszyńskiego”

Droga Książęca – Via Ducalis

Droga Książęca - Via Ducalis

Produkt turystyczny „Droga Książęca – Via Ducalis” nawiązuje do istniejącego szlaku o tej samej nazwie, którego pomysłodawcą i propagatorem jest Pan Mariusz Makowski (więcej informacji: Droga Książęca – Via Ducalis. Zamki, pałace, kościoły i muzea na Śląsku Cieszyńskim, Wyd. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Cieszyn 2005). Uwzględnia on poznawanie samochodem wybranych miejsc znajdujących się na terenie Śląska Cieszyńskiego, w których przetrwały do dziś wyjątkowo piękne zabytki kultury materialnej oraz pozostawiły ślady swojego panowania dynastie Piastów i Habsburgów. Produkt posiada charakter jednodniowej transgranicznej wycieczki samochodowej, łączącej w sobie walory krajoznawcze, edukacyjne i kulturowe.

Czytaj dalej „Droga Książęca – Via Ducalis”

Wiślana Trasa Rowerowa

Szlak Zamków nad Piotrówką

Produkt turystyczny „Wiślana Trasa Rowerowa” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej trasy rowerowej o tej samej nazwie (więcej informacji: www.silesia-region.pl). Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc Wisły, Ustronia, Skoczowa, Ochab Wielkich i Drogomyśla, położonych nad najdłuższą polską rzeką lub w jej bezpośredniej bliskości. Produkt łączący w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych, ma charakter dwudniowej wycieczki rowerowej o małej skali trudności.

Czytaj dalej „Wiślana Trasa Rowerowa”

Szlak Myślistwa

Szlak Myślistwa

Produkt turystyczny „Szlak Myślistwa” nawiązuje do koncepcji szlaku o tej samej nazwie, obejmującego swoim przebiegiem obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz Ziemi Pszczyńskiej. Uwzględnia on poznawanie rowerem miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które znajdują się na terenie gmin: Strumień i Chybie, w regionie tzw. Żabiego Kraju. Produkt ma charakter jednodniowej wycieczki rowerowej o bardzo łatwej skali trudności.

Czytaj dalej „Szlak Myślistwa”

Szlak Starówek

Szlak Starówek

Produkt turystyczny „Szlak Starówek” uwzględnia poznawanie samochodem miejscowości znajdujących się na terenie Śląska Cieszyńskiego, które zachowały do dziś zabytkowy układ urbanistyczny. Posiada on charakter dwudniowej transgranicznej wycieczki samochodowej, łączącej w sobie walory krajoznawcze, edukacyjne i kulturowe ośrodków położonych w różnych częściach regionu.

Czytaj dalej „Szlak Starówek”

Szlak Uzdrowiskowy

Szlak Uzdrowiskowy

Produkt turystyczny „Szlak Uzdrowiskowy“ uwzględnia poznawanie samochodem miejsc znajdujących się na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, które pełniły w przeszłości, bądź pełnią nadal funkcje uzdrowiskowe. Łączy on w sobie zarówno walory krajoznawcze, rekreacyjne, jak i zdrowotne. Produkt ma charakter dwudniowej transgranicznej wycieczki samochodowej.

Czytaj dalej „Szlak Uzdrowiskowy”