Droga Książęca – Via Ducalis

Produkt turystyczny „Droga Książęca – Via Ducalis” nawiązuje do istniejącego szlaku o tej samej nazwie, którego pomysłodawcą i propagatorem jest Pan Mariusz Makowski (więcej informacji: Droga Książęca – Via Ducalis. Zamki, pałace, kościoły i muzea na Śląsku Cieszyńskim, Wyd. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Cieszyn 2005). Uwzględnia on poznawanie samochodem wybranych miejsc znajdujących się na terenie Śląska Cieszyńskiego, w których przetrwały do dziś wyjątkowo piękne zabytki kultury materialnej oraz pozostawiły ślady swojego panowania dynastie Piastów i Habsburgów. Produkt posiada charakter jednodniowej transgranicznej wycieczki samochodowej, łączącej w sobie walory krajoznawcze, edukacyjne i kulturowe.

Program: 

  • Bielowicko: kościół rzymskokatolicki św. Wawrzyńca z początku XVIIIw. (33)
  • Grodziec Śląski: zamek Grodeckich z II poł. XVIw.
  • Górki Wielkie: Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej
  • Zamarski: kościół rzymskokatolicki św. Rocha z I poł. XVIIIw. 
  • Cieszyn: Góra Zamkowa, rotunda romańska (kaplica św. Mikołaja i Wacława) z XIw. (34), Wieża Ostatecznej Obrony z XIIIw., Wieża Piastowska z XIVw., Pałac Myśliwski Habsburgów z I poł. XIXw., kościół rzymskokatolicki św. Trójcy z końca XVIw., kościół rzymskokatolicki św. Krzyża z początku XVIIIw., kościół rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny z XIIIw., ewangelicko – augsburski kościół Jezusowy z I poł. XVIIIw., Rynek z ratuszem z I poł. XIXw., pałac Larischów (Muzeum Śląska Cieszyńskiego), zameczek w Błogocicach z I poł. XVIw.
  • Havířov: dwór hrabiów Arco z XVIIIw. (35)
  • Šenov: kościół rzymskokatolicki Opatrzności Bożej z II poł. XVIIIw.
  • Hnojník: pałac baronów Beess z XVw.
  • Guty: kościół rzymskokatolicki Bożego Ciała z XVIw. (36)