Konkurs fotograficzny

Euroregion oczami młodych ludzi

W ramach projektu ProEU Euroregion ogłosił konkurs fotograficzny dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Zdjęcie miało uchwycić dowolne miejsce w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Ostatecznie do konkursu nominowano ponad 100 fotografii z obu stron wspólnej granicy. Niektóre obrazy odniosły większy sukces, inne mniej. Trzy najlepsze obrazy otrzymały upominek rzeczowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamięć USB za swoje wysiłki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii poniżej.

Galeria zwycięzców

Galeria wszystkich uczestników

Nazwa projektu: ProEU, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_010 / 0002049

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Śląsk Cieszyński oraz PR budżetu państwa.