Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways

Produkt turystyczny „Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways” nawiązuje do istniejącego i oznakowanego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego o tej samej nazwie (więcej informacji: www.greenways.pl; www.kmw.greenways.info). Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc objętych przebiegiem fragmentu pętli nizinnej oraz górskiej wspomnianego szlaku. Produkt łączący w sobie wiele walorów krajoznawczych, przyrodniczych i rekreacyjnych, ma charakter dwudniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o średniej skali trudności. 

Program:

  • Cieszyn: Rynek, studnia z figurą św. Floriana z II poł XVIIIw., ratusz z I poł. XIXw., hotel „Pod Brunatnym Jeleniem”, poczta, Dom Narodowy z początku XXw., pałac Larischów (Muzeum Śląska Cieszyńskiego), kościół rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny z XIIIw., ewangelicko – augsburski kościół Jezusowy z I poł. XVIIIw., Biblioteka Miejska z XIXw., kamienice podcieniowe z przełomu XVIII i XIXw., Studnia Trzech Braci, Teatr im. Adama Mickiewicza z I poł. XXw. (37), Książnica Cieszyńska, Góra Zamkowa, rotunda romańska (kaplica św. Mikołaja i Wacława) z XIw., Wieża Ostatecznej Obrony z XIIIw., Wieża Piastowska z XIVw., Pałac Myśliwski Habsburgów z I poł. XIXw., browar z I poł. XIXw.
  • Český Těšín: Muzeum Těšínska, Rynek z ratuszem z I poł. XXw., kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Jezusowego z końca XIXw., kapliczka z końca XIXw., figura św. Jana Nepomucena z XVIIIw., kamienica z XVIIIw.
  • Dolní Domaslavice: zbiornik wodny Žermanicé (38), szkoła z salą pamiątkową, krzyż przy dzwonnicy z II poł. XIXw., rezerwat „U Žermanic”
  • Horní Domaslavice: kościół rzymskokatolicki św. Jakuba z I poł. XVIIIw., krzyż z II poł. XIXw., jeziorko „Morskie oko”
  • Komorní Lhotka: kościół ewangelicko – augsburski z II poł. XVIIIw., nagrobek Jana Tschammera i jego małżonki z II poł. XIXw., kościół rzymskokatolicki z II poł. XIXw., drewniane chaty, budynki dawnych majątków ziemskich z obiektami gospodarczymi z XVIII i XIXw., aleja lipowa, sauna fińska, małe roślinne „uzdrowisko” 
  • Řeka: chałupy podcieniowe z przełomu XVIII i XIXw., kamieniołomy piaskowca godulskiego
  • Guty: kościół rzymskokatolicki Bożego Ciała z XVIw.
  • Jablunkov: Rynek (39), ratusz z początku XVIIIw., kamienice z XIXw., fontanna z rzeźbą Niepokalanej Matki Boskiej (Immaculaty), kościół rzymskokatolicki Bożego Ciała z I poł. XVIIw., klasztor sióstr Elżbietanek z II poł. XIXw., kompleks klasztorny z kościołem rzymskokatolickim św. Józefa z I poł. XXw.