Szlak Myślistwa

Produkt turystyczny „Szlak Myślistwa” nawiązuje do koncepcji szlaku o tej samej nazwie, obejmującego swoim przebiegiem obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz Ziemi Pszczyńskiej. Uwzględnia on poznawanie rowerem miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które znajdują się na terenie gmin: Strumień i Chybie, w regionie tzw. Żabiego Kraju. Produkt ma charakter jednodniowej wycieczki rowerowej o bardzo łatwej skali trudności.

Program: 

  • Pruchna: kościół ewangelicko – augsburski Zmartwychwstania Pańskiego z końca XIXw., stara gorzelnia, kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XIXw., zameczek Komory Cieszyńskiej z II poł. XIXw., staw Weserunki.
  • Drogomyśl: kościół ewangelicko – augsburski z II poł. XVIIIw., dwór Kaliszów z XVIIIw., stawy hodowlane (19), obszar wodny nad Wisłą
  • Zabłocie: kompleks Łąki Myszkowskie – żerowiska ptactwa polnego (20) i zwierzyny płowej (21), kapliczki i figury przydrożne, środowisko nadwodne – skupiska chronionej flory i siedliska ptactwa
  • Frelichów: krzyż kamienny z II poł. XIXw., kapliczka z I poł. XXw.
  • Rykalec: brzeg Jeziora Goczałkowickiego (22, 23)
  • Zarzecze: kompleksy leśne, kapliczka
  • Żabiniec: Stawy Żabinieckie: Gord, Kasprzyczak, Łąkowy – ostoja i lęgowiska ptactwa wodnego (24), aleja dębowa z licznymi okazami starych drzew, uroczysko „Bajerki”, kompleks leśny wokół Drogi Wietrznej 
  • Zamachy: strzelnica myśliwska ze stanicą łowiecką, rezerwat torfowiskowy „Rotuz” (25, 26)