Szlak Zamków nad Piotrówką

Produkt turystyczny „Szlak Zamków nad Piotrówką” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej częściowo pieszo – rowerowej, polsko – czeskiej ścieżki dziedzictwa kulturowego o tej samej nazwie. Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc na terenie gmin: Hażlach, Zerzydowice, Petrovice u Karviné oraz Godów, łącząc w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych miejscowości, znajdujących się w znacznej części w dolinie rzeki Piotrówki. Produkt ma charakter jednodniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o bardzo łatwej skali trudności.

Program: 

  • Kończyce Wielkie: kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła z II poł. XVIIIw. (9), pałac z przełomu XVII i XVIIIw. z parkiem w stylu angielskim (10), kaplica Opatrzności Bożej z II poł. XVIIIw., stare dęby (750 i 450 lat)
  • Kończyce Małe: przełom Piotrówki, zamek z końca XIVw. (11), Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej, krzyż – nagrobek księdza Świeżego, kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIIIw. 
  • Zebrzydowice: zamek z XVIw. (12) , kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIIIw.
  • Marklowice Górne: figura św. Jana Nepomucena z XVIIw., kapliczka
  • Dolní Marklovice: kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia Pańskiego z XVIIIw.
  • Prstná: zameczek myśliwski z II poł. XVIIIw. 
  • Petrovice u Karviné: hotel Dakol z II poł XIXw., kościół rzymskokatolicki św. Marcina z II poł. XVIIIw., kamienny krzyż Kalwarii z II poł. XIXw. 
  • Skrbeňsko: krzyż kamienny kapliczkowy z II poł. XIXw. 
  • Gołkowice: kościół ewangelicko – augsburski z I poł. XXw., kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XIXw.