Wiślana Trasa Rowerowa

Produkt turystyczny „Wiślana Trasa Rowerowa” nawiązuje do istniejącej i oznakowanej trasy rowerowej o tej samej nazwie (więcej informacji: www.silesia-region.pl). Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych miejsc Wisły, Ustronia, Skoczowa, Ochab Wielkich i Drogomyśla, położonych nad najdłuższą polską rzeką lub w jej bezpośredniej bliskości. Produkt łączący w sobie wiele walorów rekreacyjnych i krajoznawczych, ma charakter dwudniowej wycieczki rowerowej o małej skali trudności.

Program:

  • Wisła: Jezioro Czerniańskie (29), Zameczek Prezydenta RP na Zadnim Groniu z I poł. XXw., kaplica z początku XXw., kościół ewangelicko – augsburski Apostołów Piotra i Pawła z I poł. XIXw., Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego, kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XIXw., Pałacyk Myśliwski Habsburgów z końca XIXw.
  • Ustroń: Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa) (30), kościół rzymskokatolicki św. Klemensa z II poł. XVIIIw., Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”, kościół ewangelicko – augsburski Apostoła Jakuba Starszego z I poł. XIXw. wraz z plebanią, kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XVIIw.
  • Skoczów: Rynek z ratuszem z przełomu XVII i XIXw. (31), fontanna z figurą Jonasza zwanego Trytonem z II poł. XVIIIw., kamieniczki z II poł. XVIIIw. i początku XIXw., Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra, kościół rzymskokatolicki Znalezienia Krzyża Świętego (tzw. Szpitalny) z II poł. XVw., kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła z II poł. XVIIIw., Muzeum im. Gustawa Morcinka.
  • Ochaby Wielkie: stadnina koni (32)
  • Drogomyśl: kościół ewangelicko – augsburski z II poł. XVIIIw., dwór Kaliszów z XVIIIw., stawy hodowlane