Fotosoutěž

Euroregion očima mládeže

V rámci projektu ProEU vyhlásil Euroregion fotosoutěž pro mládež ve věku 12-18 let. Na fotografii mělo být zachyceno jakékoliv místo v Euroregionu Těšínské Slezsko. Do soutěže se nakonec nominovalo více než 100 fotografií z obou stran společné hranice. Některé snímky byly zdařilejší, některé méně. Nejlepší tři snímky byly ohodnoceny věcným darem. Všichni účastníci obdrželi za svou snahu USB disk. Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme. Na snímky se můžete podívat v naší galerii níže.

Galerie vítězů

Galerie všech účastníků

Název projektu: ProEU, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002049

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.